كاربردهاي زيست‌ فناوري كشاورزي در كجاست؟

كاربردهاي زيست‌ فناوري كشاورزي در كجاست؟
مهندسي ژنتيك: دانشمندان اكنون مي‌دانند كه چگونه يك ژن را از يك ارگانيسم به موجود ديگر منتقل كنند. به اين عمل مهندسي ژنتيك (GE)genetic engineering و يا دستكاري ژنتيكي (GM) Modification گفته مي‌شود. در هر حال آن را هر چه كه بناميم، با اين روش مي‌توانيم با انتقال ژن‌ها (DNA) از يك موجود به موجود ديگر، ويژگي‌هاي دلخواه (مثلاً مقاومت به بيماري و يا افزايش محصول) را به يك گياه، حيوان و يا حتي ميكروارگانيسم منتقل كنيم. به چنين ارگانيسم‌هايي، ارگانيسم‌هاي دستكاري ژنتيكي شده (GMOs) گفته مي‌شوند. امروزه محصولات مقاوم به آفات و بيماري‌هاي گياهي و يا ارقام پرمحصول كشت مي‌شوند. نشانگرهاي مولكولي: روش‌هاي سنتي اصلاح‌نژاد شامل به‌گزيني در يك گياه يا دام به خصوص، بر اساس صفات قابل مشاهده يا قابل اندازه‌گيري (ويژگي‌هاي فنوتيپي) انجام مي‌شود. اما در روش جديد، محققان با بررسي دقيق دي‌ان‌اي موجود زنده، مي‌توانند با كمك نشانگر‌هاي مولكولي، ژن‌هاي مورد نظر را در گياه يا حيوان- حتي اگر آن ژن‌ها باعث بروز صفات قابل مشاهده هم در موجود نشده باشند- رديابي كرده و بنابراين با اين روش، گزينش ژن‌ها براي اصلاح، دقيق‌تر و موثرتر خواهد بود. براي مثال محققان سازمان بين‌المللي محصولات گرمسيري، با كمك اين نشانگرها توانسته‌اند گياه لوبيا چشم‌بلبلي مقاوم به سوك‌«بروشيد» (Bruchid)، و يا گياه كاساواي مقام به ويروس موزاييك توليد كنند. توجه كنيد كه صفت مقاومت، بروز خاصي در ظاهر گياه ندارد. همچنين با كمك اين نشانگرها مي‌توان ژن‌هاي نامطلوب را شناسايي كرد تا نسل‌هاي بعدي حذف شوند.


شيوه‌هاي تشخيص مولكولي: روش مولكوي كه براي تشخيص بيماري‌هاي گياهان و دام‌ها مورد استفاده قرار مي‌گيرد، بسيار دقيق است و مي‌تواند به طور اختصاصي، ژن‌ها و توليدات آنها را در موجود زنده رديابي كند. امروزه بررسي مولكولي عامل بيماري‌هاي گياهي و دامي ، جاي روش‌هاي قديمي تشخيصي را گرفته است.

زيست‌ فناروي كشاورزي
واكسن‌ها: واكنس‌هاي زيست‌ فناوريك در پزشكي و دامپزشكي مورد استفاده قرار مي‌گيرند. اين واكنس‌ها نسبت به واكنس‌هاي قديمي، ارزان‌تر و بي‌خطرتر هستند. همچنين در دماي اتاق پايداري بيشتي دارند و نيز نياز به نگهداري در يخچال ندارند. اين يك مزيت مهم براي مصرف‌كنندگان نهايي واكسن در مناطق گرمسيري است. برخي از اين نوع واكسن‌ها جديد هستند و براي اولين بار براي محافظت در برابر برخي بيماري‌هاي عفوني توصيه مي‌شوند. مثلاً در فيليپين به كمك زيست‌فناوري واكسني براي بيماري عفونت خوني در بز و نوعي بوفالو ساخته شده است. اين بيماري براي هر دو گونه فوق كشنده است.
كشت بافت: كشت بافت در واقع توليد نسلي از يك گياه در آزمايشگاه است كه در آن از قسمت‌هاي عاري از بيماري گياه براي توليد گياه جديد استفاده مي‌شود. با اين روش زيست‌فناوري‌اي، گياه عاري از بيماري را براي كاشت در مزارع خواهيم داشت. گياهاني كه با اين روش توليد شده‌اند، شامل مركبات، آناناس، آوكادو، انبه، موز، قهوه، و پاپايا مي‌شود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *